طرح های برگزیدهکارخانه ها 1. پرسپولیس

  پرسپولیس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پرسپولیس در استانهاي هرمزگان و آذربايجان غربي می باشد.

 2. ستاره

  ستاره

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه ستاره در استانهاي آذربايجان شرقي و فارس می باشد.

 3. گلسرام

  گلسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه گلسرام در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي می باشد.

 4. صدراسرام

  صدراسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه صدراسرام در استانهاي مازندارن، هرمزگان، گيلان، كرمان و خوزستان می باشد.

 5. پرشین

  پرشین

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پرشین کاشی ایرانیان در استانهاي گيلان ، اردبيل و فارس می باشد.

 6. پارسیان سرام

  پارسیان سرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پارسیان در استانهاي مازندران و گلستان می باشد.

 7. امین

  امین

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه امین سرام در استانهای آذربایجان غربی و اردبیل می باشد.

 8. اطلس

  اطلس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه اطلس در استان سیستان و بلوچستان و اراک می باشد.

 9. باستان و آتوسا

  باستان و آتوسا

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه باستان در استانهاي گلستان و كرمان می باشد.

 10. عمارت

  عمارت

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه عمارت در استانهاي كرمان و گلستان می باشد.

 11. پارلاسرام

  پارلاسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش محصولات کارخانه پارلاسرام در سراسر ايران را دارا می باشد.

 12. گلدیس

  گلدیس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه گلدیس در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 13. کیمیا

  کیمیا

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش محصولات کارخانه کیمیا در سراسر ايران را دارا می باشد.

 14. مریم

  مریم

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه مریم در استان خوزستان می باشد.

 15. میلاد

  میلاد

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه میلاد در استان همدان می باشد.

 16. بهمن

کارشناسان فروش • خانم یزدی

  کارشناس فروش استان هرمزگان

 • خانم منتظری

  کارشناس فروش استان مازندران

 • خانم شریعت مداری

  کارشناس فروش استان اردبیل و استان خوزستان

 • خانم خاور

  کارشناس فروش استان آذربایجان غربی

 • خانم آشوری

  کارشناس فروش استان فارس

 • آقای فراشائیان

  کارشناس فروش استان گلستان و استان سیستان و بلوچستان

 • آقای بهجت

  کارشناس فروش استان قزوین و استان آذربایجان شرقی

 • آقای اعلی زاده

  کارشناس فروش استان گیلان