طرح های برگزیدهکارخانه ها 1. پرسپولیس

  پرسپولیس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پرسپولیس در استانهاي آذربايجان غربي و هرمزگان می باشد.

 2. ستاره

  ستاره

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه ستاره در استانهاي آذربايجان شرقي و فارس می باشد.

 3. گلسرام

  گلسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه گلسرام در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي می باشد.

 4. صدراسرام

  صدراسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه صدراسرام در استانهاي مازندارن، هرمزگان، گيلان، كرمان و خوزستان می باشد.

 5. پرشین

  پرشین

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پرشین کاشی ایرانیان در استانهاي گيلان و اردبيل می باشد.

 6. پارسیان سرام

  پارسیان سرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پارسیان در استانهاي مازندران و گلستان می باشد.

 7. امین

  امین

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه امین سرام در استانهای آذربایجان غربی و اردبیل می باشد.

 8. اطلس

  اطلس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه اطلس در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 9. باستان و آتوسا

  باستان و آتوسا

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه باستان در استانهاي گلستان و كرمان می باشد.

 10. عمارت

  عمارت

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه عمارت در استانهاي كرمان و گلستان می باشد.

 11. کوروش

  کوروش

  شرکت اعتماد کالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه کوروش در استانهاي گیلان و اردبیل است.

 12. پارلاسرام

  پارلاسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش محصولات کارخانه پارلاسرام در سراسر ايران را دارا می باشد.

اطلاعیه هااطلاعیه چهار
اطلاعیه سه
اطلاعیه دو
اطلاعیه یک

کارشناسان فروش • خانم یزدی

  کارشناس فروش صدراسرام

 • خانم منتظری

  کارشناس فروش پارسيان سرام

 • خانم شریعت مداری

  کارشناس فروش پرسپولیس

 • خانم سیف الدینی

  سرپرست فروش

 • خانم خاور

  کارشناس فروش پرسپولیس و امين و پارلاسرام

 • خانم حسنی

  کارشناس فروش گلسرام

 • خانم آشوری

  کارشناس فروش ستاره

 • آقای محمدزاده

  کارشناس فروش عمارت و باستان و آتوسا

 • آقای فراشائیان

  کارشناس فروش اطلس

 • آقای طالبی پور

  کارشناس فروش صدراسرام

 • آقای رضایی

  کارشناس فروش صدراسرام

 • آقای اعلی زاده

  کارشناس فروش كوروش و پرشین