سلام همکار: نمی توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند اما می توانیم نگذاریم که روی سر ما آشیانه بسازند.
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

طرح های برگزیده

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تماس با ما